Dreptul civil

Cel mai vast domeniu din stiinta Dreptului, problematicile de drept civil sunt omniprezente in viata de zi cu zi a societatii civile, fiind supuse unei vaste reglementari legislative.

 

Cabinetul nostru de avocatura poate reprezenta clientii in fata oricarei instante de judecata cu privire la probleme litigioase civile, indiferent de natura sau obiectul acestuia.

 

Acoperind o arie foarte vasta din domeniul dreptului, poate cel mai important si mai cuprinzator set de legi, domeniul dreptului civil reprezinta majoritatea situatiilor litigante din societate, Cabinetul nostru de avocatura avand o vasta experienta in problemativi diverse si multiple din cadrul dreptului civil.

 

Incercand a imparti domeniul dreptului civil cel putin intr-o forma generalista si aria de activitate in servicii juridice oferite,
acesta ar cuprinde:

 

PERSOANELE:

 • capacitatea persoanei fizice de a incheia acte, de a benefica de drepturi si obligatii: capacitate deplina – majori vs capacitate restransa – minori; asigurarea activitatilor intr-un cadru legal
 • ocrotirea persoanei fizice: tutela, curatela
 • rudenia si aspecte privind mostenirile: stabilire / tagada paternitate; adoptia; ocrotirea minorului; dezbaterea succesiunilor legale si/sau testamentare; partaje judiciare si iesiri din indiviziune intre comostenitori.

BUNURILE:

 • drepturi reale: apararea dreptului de proprietatea si/sau a posesiei; revendicari imobiliare; proprietatea comuna / periodica; servituti legale/conventionale; uzufructuri  si uzul viager; administrarea bunurilor altuia.
 • evacuari; actiuni posesorii
 • donatii si testamente; mosteniri
 • litigii privind raspunderile contractuale sau delictuale (fapte personale ce prejudicieaza terti)
 • creante  / debite: obligatii de plata, recuperari datorii

RASPUNDERI DELICTUALE SAU CONTRACTUALE:

 • raspunderi in baza unui contract incheiat
 • raspunderi delictuale pentru fapta proprie, pentru fapta altuia sau pentru fapta unui lucru/animal
 • malpraxis / raspunderea civila a personalului medical sau unitatilor sanitare.