Dreptul muncii

 • Asigurarea de consultanta juridica si informari periodice in privinta legislatiei muncii;
 • Elaborarea, redactarea si vizarea contactelor de munca dintre clienti si angajatii acestora;
 • Elaborarea, redactarea si vizarea regulamentului de ordine interioara;
  asistarea si reprezentarea clientilor in cadrul procedurilor prealabile de sanctionare disciplinara, desfacerea contractului de munca, recuperarea prejudiciului cauzat de angajati, concedieri colective;
 • Patronate: consultanta acordata in cadrul societatilor se extinde si in domeniul drepturilor si obligatiilor salariat si colaborator angajat de catre societate;
Sindicate:
 • Consultanta in domeniul infiintarii si desfasurarii activitatii societatii, redactarea actelor constituite, realizarea procedurii complete de infiintare si orice problema care tine de relatiile cu patronatul;
 • Consultanta privind drepturile de asigurari sociale;
 • Consultanta privind concedierea individuala si colectiva;
 • Reprezentarea si asistarea cleintlor in fata institutiilor ori organelor statului cu atributii in materia dreptului muncii;
 • Demararea procedurilor pentru obtinerea de permise de munca.