Malpraxis Medical: Responsabilitate și Proceduri

Malpraxisul medical este un subiect sensibil și complex, care implică erori profesionale în exercitarea actului medical, generatoare de prejudicii asupra pacientului. Acest articol oferă o înțelegere detaliată a conceptului de malpraxis, responsabilitățile implicate și procedurile legale care trebuie urmate.

Ce Este Malpraxisul Medical?

Malpraxisul medical în România este definit ca eroarea profesională comisă în cadrul actului medical sau medico-farmaceutic, cauzând prejudicii pacientului. Pentru a fi considerat malpraxis, trebuie îndeplinite anumite condiții cumulative: eroarea, prejudiciul și legătura de cauzalitate directă și certă între acestea.

Conform Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, responsabilitatea poate fi atribuită următoarelor entități:

 1. Personalul medical
  • Medici, medici stomatologi, farmaciști, asistenți medicali și moașe. Personalul medical este responsabil pentru neglijență, imprudență sau lipsă de cunoștințe medicale adecvate, precum și pentru nerespectarea reglementărilor legale privind confidențialitatea și consimțământul informat.

 1. Unitățile sanitare publice sau private.
  • Acestea răspund civil pentru prejudiciile cauzate în activitatea de prevenție, diagnostic sau tratament, inclusiv pentru infecțiile nosocomiale sau defectele echipamentelor medicale utilizate.

 1. Producătorii de echipamente medicale sau de medicamente.
  • Aceștia sunt responsabili pentru viciile ascunse ale produselor lor care cauzează prejudicii pacienților în perioada de garanție.

Pentru a reclama un caz de malpraxis, pacientul sau succesorii acestuia pot sesiza Comisia de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis din cadrul Direcției de Sănătate Publică. Alternativ, se poate adresa:

 • Colegiului Medicilor: pentru răspundere disciplinară
 • Instanței de judecată: pentru răspundere civilă
 • Organelor de urmărire penală: pentru răspundere penală
 • Administrației unității sanitare: pentru răspundere în baza Codului Muncii
Procedura Comisiei de Malpraxis

Comisia desemnată analizează documentele medicale și audiază persoanele implicate. Aceasta emite o decizie în termen de maxim 3 luni de la sesizare, decizie care poate fi atacată în instanță. Elementele analizate includ:

 • Existența unei fapte în exercitarea activității medicale
 • Prejudiciul patrimonial sau moral cauzat
 • Vinovăția făptuitorului
 • Raportul de cauzalitate dintre faptă și prejudiciu
Procedura Disciplinară și Penală

În cazul sancțiunilor disciplinare, fapta trebuie să fi fost săvârșită cu vinovăție și să încalce legile profesiei medicale sau regulile de bună practică. Penal, răspunderea intervine când fapta constituie o infracțiune. Instanța de judecată va administra probele, inclusiv expertiza de specialitate, pentru a stabili vinovăția.

Pentru a clarifica aspectele legate de malpraxis, iată câteva întrebări frecvente:

1. Ce este malpraxisul medical?

Malpraxisul medical este eroarea profesională comisă de personalul medical, cauzând prejudicii pacientului.

2. Cine poate fi tras la răspundere pentru malpraxis?

Personalul medical, unitățile sanitare și producătorii de echipamente medicale.

3. Cum pot reclama un caz de malpraxis?

Poți sesiza Comisia de monitorizare, Colegiul Medicilor, instanța de judecată sau organele de urmărire penală.

4. Ce documente sunt necesare pentru a reclama malpraxisul?

Documentele medicale relevante și dovezi care susțin eroarea și prejudiciul.

5. Care este termenul pentru a reclama malpraxisul?

Termenul general este de 3 ani de la producerea prejudiciului.

Sursa: iStock

Vezi si: https://avocatbucuresti-vp.ro/contestatia-la-executarea-silita-tot-ce-trebuie-sa-stii/

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *